QUALITAT I MEDI AMBIENT

Treballem per a la millora contínua del nostre Sistema de Gestió Integrat

 • Safe Tourism
 • Bandera azul
 • EFQM
 • ECO TURISTIC
 • CO2
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • ISO 9001
 • Compromiso de calidad turstica
 • Calidad turstica
 • emas

Política del Sistema de Gestió Integrat

En Alcudiamar ens esforcem dia a dia per comprendre les necessitats actuals i futures dels clients del Port Turístic Esportiu i del Botel, entenem que la qualitat dels serveis que oferim va lligada a la protecció de l´entorn natural. Volem que les nostres instal·lacions siguin un referent de qualitat i de bon servei, per tot això ens comprometem a:

 • Treballar per aconseguir la satisfacció i fidelització dels nostres clients i una millora contínua a través de la gestió per processos.
 • Treballar per a la prevenció, reducció i eliminació de qualsevol tipus de contaminació, així com la protecció per el medi ambient, garantint el compromís en la millora continua ambiental.
 • Prevenir els danys i la deterioració de la salut exercint i optimitzant contínuament la gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, per eliminar perills i reduir riscos, assegurant la consulta i participació del personal.
 • Establir plans d’emergència per minimitzar l’efecte d’accidents que puguin succeir en condicions anormals de funcionament.
 • Mantenir un registre actualitzat de la normativa legal, que permeti assegurar el compliment dels requeriments legals.
 • Garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació i de les dades de caràcter personal dels nostres clients.
 • Mantenir la seguretat física i lògica de tots els nostres clients i la dels nostres actius.
 • Oferir a tots els nostres clients i a la societat en general activitats d’interès nàutic-turístic-esportiu.
 • Integrar, en l’estratègia i gestió, aquells aspectes socials, laborals, ètics i ambientals que superin les exigències de la legislació.Perquè els nostres serveis compleixin amb les expectatives de totes les parts interessades, ens comprometem a:

 • Afavorir la comunicació interna i externa i informar amb criteris transparents els objectius aconseguits i projectes en curs amb el propòsit d’aconseguir la seva satisfacció, convidant-los a participar.
 • Formar contínuament als nostres treballadors per proporcionar-los uns coneixements actualitzats que permetin integrar la qualitat, la protecció del medi ambient, la seguretat i salut en el treball i seguretat de la informació.
 • Incentivar a proveïdors i subcontractistes per aconseguir un efecte multiplicador, incorporant criteris de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos en la selecció dels productes consumits i serveis prestats.
 • Incorporar criteris d´Igualtat d´Oportunitats i estratègies de Responsabilitat Social Corporativa per aconseguir millorar la qualitat de vida dels nostres empleats, així com dels nostres accionistes, clients, proveïdors i col·laboradors, i de la societat en el seu conjunt.


En Alcudiamar, treballem per a la millora contínua del nostre Sistema de Gestió Integrat: Qualitat, Medi ambient, Seguretat i Salut en el Treball i Seguretat de la Informació, Igualtat d´Oportunitats i Responsabilitat Social Corporativa.

Missió, visió i valoris

Missió
Som un Port Esportiu que ofereix serveis de qualitat amb l´objectiu de buscar la màxima satisfacció de tota la societat en general, on l´amistat i la bona relació són prioritàries per convertir al client en un amic, buscant la millor relació amb l´entronitzo i preservant al màxim el medi ambient

Visió
Busquem ser reconeguts com els millors, sense perdre la nostra identitat. Mantenir un equilibri entre preu i servei. Potenciar al màxim la qualitat ambiental. Reafirmar el nostre compromís amb la societat en general i, en definitiva, ser el model de referència obert a noves oportunitats a més de transferir la seva experiència i solvència en la gestió.

Valors
Excel·lència en la gestió
Compromís amb el medi ambient i la societat
Equilibri entre preu i servei
Obertura a la innovació
Compártelo!
compartir facebook compartir twitter compartir google+
RESERVAR AMARRE