Alcudiamar chek-in

Embarcació

Nº d‘amarrament Nom de l‘embarcació MATRICULA BANDERA Embarcació (Marca i model)


MOTOR (Marca i model)


ESLORA
MÀNIGA
CALAT
PORT BASE

Propietari

NOM Nacionalitat D.N.I. / Passaport Companyia d‘assegurances Número de pòlissa Data de caducitat Domicili Propietari CIUTAT - PAÍS

Capità

NOM Nacionalitat D.N.I. / Passaport

Contacte

TELÈFON MÒBIL EMAIL

Informació

Propòsit de la navegacióTripulants o convidats

+ Afegir tripulant/convidat
Tripulants minusvàlids a bord Port de Procedència Port a on es dirigueix Data d‘arribada Data prevista de sortida

Adjuntar documentació

Assegurança o còpia del rebut del pagament (Max. 2MB)

Pujar arxiu

Documentació de l’embarcació* (Max. 2MB)

Pujar arxiu

*(Permís de navegació, registre marítim o certificat de navegabilitat)
DNI o passaport del propietari (Max. 2MB)

Pujar arxiu

  • Amarrar l’embaració a Alcudiamar suposa el compromís de satisfer totes les despeses derivades de l’amarrament.
  • Les tarifes d’amarrament s’abonaran per avançat. La durada de l’estáncia es calcula per periodes de 24h.
  • Tota factura no liquidada als 10 dies data factura i objecte de reclamació per part d’Alcudiamar s’incrementarà un 10%.
  • La devolució dels depòsits caduca als 30 dies de la sortida de l’embarcació.
  • En ausencia de tripulación en la embarcación, Alcudiamar se reserva el derecho de desplazar la embarcación en caso necesario. - En absència de tripulació a l'embarcació, Alcudiamar es reserva el dret de desplaçar l'embarcació en cas necessari.
  • El Reglament d’Explotació i Policia d’Alcudiamar es troba a la seva disposició a la nostra pàgina web.
  • Conec i accepto el Reglament d'Explotació i Policia de Alcudiamar i de manera particular les condicions generals.
SIGNATURA
Esborrar signatura

Don el meu consentiment per a l’enviament de comunicacions d’interès per part d’Alcudiamar, S.L.
He llegit i accepto la política de privacitat..
Sol·licitud de check-in realitzada amb èxit.
Si no reb un email de confirmació, per favor, contacti amb nosaltres.

Moltes gràcies.